MENU

Ultrasoon lasinstallaties


Ultrasoon applicaties

Klebo Technics is gespecialiseerd in het ultrasoon lassen van thermoplastische kunststoffen. Er bestaat inmiddels een jarenlange samenwerking met een producent van ultrasoon lasmachines, gebruikmakend van hoogfrequente geluidstechniek.


De primaire toepassingen zijn het ultrasoon lassen van thermoplasten. Maar ultrasoon lassen is ook een geschikte verbindingstechniek voor thermoharders.


Klebo Technics heeft praktische toepassingen gerealiseerd in de;

  • Verpakkingstechniek – het ultrasoon lassen van absorbermaterialen in kunststof trays voor vlees-, kip- en visproducten
  • Duurzame energietechniek – het ultrasoon lassen van kunststoffen voor de algenteelt.
  • Medische toepassingen - ‘Medical devices’ – aanhechting voor stomapleisters
  • Drainagetechniek – een ingekapselde metaaldraad voor het lokaliseren van drainagesystemen in de bodem


Voordelen van ultrasoon lassen zijn:

  • Nauwelijks verwarming van de werkstukken, dus geen deformaties
  • Geen koeling noodzakelijk (= energiebesparing)
  • Optimale hygiëne (geen rook, damp en geen afvalstoffen), ook zonder ventilatie
  • Geschikt voor automatisering van het industriële (verbindings)proces
  • Hoge snelheid; dikwijls geschiedt het ultrasoon lassen binnen één seconde; de werkstukken kunnen derhalve direct verder in de machinale procesgang
  • Een veilig lasproces, want er is geen open vuur (brandbare en explosieve stoffen kunnen ultrasoon gelast worden)


Samenvattend: ultrasoon lassen is een geschikt alternatief voor bekende verbindingstechnieken als schroeven, lijmen of klikverbindingen.

Advies en technische begeleiding


Hebt u specifieke vragen over ultrasoon lassen?

Zoekt u naar een geschikt lasproces voor kunststoffen, mogelijkerwijs in combinatie met metaal?

Wilt u ultrasoon lassen integreren in een nieuwe machinetoepassing?

Zoekt u naar een mechatronisch ontwerp voor een nieuwe machine waarbij ultrasoon lassen gebruikt gaat worden?

Product informatie button Vraag informatie aan
Klik hier om naar ims te gaan

I.M.S. is onderdeel van Klebo en is een dienstverlener op het gebied van verspaning. Dat houdt in dat I.M.S. verantwoordelijk is voor het maken van onderdelen voor machines.

Klik hier om de website te openen

Klik hier om naar klebosales te gaan

For all solutions, hit this button

Klik hier om de website te openen

Klik hier om naar itms te gaan

I.T.M.S. is onderdeel van Klebo en houdt zich bezig met de revisie en het onderhoud van turbines, gas- en vloeistofcompressoren. Zo helpen we grote bedrijven zoals energiecentrales draaiende te houden.

Klik hier om de website te openen

Bel ons nu!
Mail ons nu!